Butterfly Way Educare, opgericht in 2007, is gevestigd in Vrygrond bij Muizenberg, een van de oudste townships van de Westkaap. Het is helaas ook een gemeenschap die zwaar te lijden heeft onder werkloosheid, armoede, bendes, conflicten en geweld.

Butterfly Way Educare is een kleine peuter- en kleuterschool die normaliter ruimte heeft voor 45 kinderen (van 9 maanden tot 5 jaar) en die ook naschoolse opvang biedt. De plek waar tot dusver maaltijden voor de kinderen werden bereid was klein, onveilig en onhygiënisch. Datzelfde lokaal zal bovendien nodig zijn als extra lesruimte om alle kinderen na de Covid-pandemie weer veilig onderwijs te kunnen bieden.

Door de grote werkloosheid kunnen veel ouders het zich niet veroorloven om een ​​schoolbijdrage te betalen en is er thuis weinig te eten. Op de kleuterschool krijgen de kinderen drie maaltijden per dag. Het centrum wordt ondersteund door onze partner True North, die het personeel aanvullende cursussen en educatieve ondersteuning biedt.

Dankzij een container van 12 meter die is omgebouwd tot keuken, kantoor en ziekenboeg maakt de school aanzienlijk meer kans om bij het ministerie officieel te worden geregistreerd en in aanmerking te komen voor aanvullende financiering.

Op de prachtige ochtend van dinsdag 23 februari 2021 overhandigden we deze combinatie van keuken en kantoor aan de directie van het Butterfly Way Educare Centre. Breadline Africa heeft hiervoor een container van 12 meter die niet meer gebruikt werd als keuken van zijn oude plek gehaald en opgeknapt door hem van roest te ontdoen, te schilderen en er tussenschotten in te plaatsen. Butterfly Way Educare kan het lokaal dat de school eerder als kantoor en keuken gebruikte nu inrichten als lesruimte waar de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. De nieuwe keuken is heerlijk groot en veilig: ideaal om maaltijden te bereiden.

De verbouwing en het transport waren mogelijk dankzij een van onze geweldige fondsenwervers op Facebook: Willem Marais. Vorig jaar wist hij meer dan 50.000 rand in te zamelen bij wijze van verjaardagscadeau. Veel dank voor Willem en zijn vrienden voor dit geweldige gebaar!

Marion Wagner, directeur van Breadline Africa, heette alle speciale genodigden welkom. Onder hen bevonden zich Malvin en Claudette Meyer, die namens Willem Marais aanwezig waren. Marion vertelde dat Willem voor zijn verjaardag – 9 oktober 2020 – geld had ingezameld en dat Breadline Africa had besloten zijn bijdrage aan te wenden voor deze container voor Butterfly Way. Marion gaf vervolgens te kennen hoe dankbaar Breadline Africa ook is jegens Celia Cox, die de oorspronkelijke container heeft gefinancierd, en dat die nu nieuw leven is ingeblazen.

Peter van True North feliciteerde Penny Way, het schoolhoofd van Butterfly Way. Hij vertelde de aanwezigen dat Penny een geweldige leider is die haar gemeenschap heeft verrijkt met een voorziening waar iedereen blij van wordt en die tot zijn vreugde alleen maar aan kracht wint.

Penny gaf blijk van haar blijdschap en bedankte iedereen die had meegewerkt. ‘Ik ben dolgelukkig met deze container. Heel erg bedankt, Breadline Africa, de donateurs en True North, voor al jullie steun. Ik wil met name alle donateurs bedanken voor hun bijdragen aan dit geschenk. Ik ben er sprakeloos van.’

De kinderen gaven elke gast een zelfgemaakte tekening cadeau en zongen een paar mooie liedjes, wat de bijeenkomst extra feestelijk maakte.

We wensen de medewerkers en kinderen van Butterfly Way Educare Centre veel succes en een mooie toekomst!

Related Projects