Zes omgebouwde containers voor voor- en vroegschoolse educatie (maart 2020)

Breadline Africa heeft haar inzet voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreid naar het Tuinroute-district in de provincie West-Kaap. Zes speciaal hiervoor ingerichte zeecontainers zijn overgedragen aan drie lokale organisaties die zich inzetten voor voorschoolse educatie in het district.

De Knysna Education Trust (KET), sinds 2019 een partner van Breadline Africa, levert al sinds 1993 onmisbare bijdragen aan de lokale VVE. De organisatie geeft trainingen op dit vlak en treedt ter plaatse op als mentor, zodat jonge kinderen dankzij hoogwaardige VVE-programma’s optimaal tot hun recht komen. Ook levert de KET competente zorgexperts en leerkrachten, in veilige, gezonde en goed geoutilleerde educatieve omgevingen. Om de KET te helpen met zijn goede werk heeft Breadline Africa onlangs twee zeecontainers van zes meter verplaatst van een non-actief project in Beaufort West naar de locatie van KET aan de Market Street in de gemeente Knysna. Vervolgens heeft KET de containers aangepast, zodat ze voortaan kunnen worden gebruikt voor opleidingen en bijlessen.

Het Isiseko Educare Centre, dat opereert onder de paraplu van de KET, werd in 1999 opgericht door Brenda Somerset en Operation Upgrade. In 2004 werd het centrum officieel als zodanig erkend voor het ministerie van Maatschappelijke Ontwikkeling. Het bedient de bewoners van Dam Se Bos, een township van Knysna waarvan de bevolking de afgelopen vier jaar aanzienlijk is toegenomen. Om ervoor te zorgen dat het Isiseko Educare Centre bleef voldoen aan de normen voor gezondheid en veiligheid, heeft Breadline Africa twee zeecontainers omgebouwd tot extra lesruimte en toiletten, zodat de zestig jonge leerlingen van deze voorschool elke dag terecht kunnen in een goede educatieve en hygiënische omgeving.

Jaydine’s Day Care Centre in Robololo (White Location, Knysna) is ook actief onder de paraplu van de KET. Het centrum, dat van 2014 dateert, kon oorspronkelijk aan maximaal dertig kinderen onderdak bieden. Breadline Africa heeft een twaalf meter lange zeecontainer omgebouwd tot lesruimte en heeft ook een toiletunit van zes meter gefaciliteerd. Dankzij deze extra voorzieningen kan Jaydine’s Day Care Centre twee keer zo veel kinderen huisvesten, met als bijkomend voordeel dat het centrum op deze manier meer – broodnodige – inkomsten krijgt.

Diane Laugksch, manager Strategic Partnerships van Breadline Africa, wijst erop dat de waarde van de samenwerking tussen Breadline Africa en de KET niet moet worden onderschat; het komt vaak voor dat centra voor voor- en vroegschoolse educatie in lokale gemeenschappen niet door de overheid worden erkend omdat hun voorzieningenniveau te laag is. Diane feliciteert de KET met het feit dat die bijna zestig procent van zijn zusterorganisaties voor VVE deels of volledig erkend heeft weten te krijgen door het ministerie van Maatschappelijke Ontwikkeling. Ze verheugt zich op de vruchtbare samenwerking van de komende jaren.

Related Projects
Khanyisa Educare Centre classroom launchImpande Classroom handover