‘Als je eenmaal hebt leren lezen, ben je voor altijd vrij’ – Frederick Douglass

Dit citaat prijkt trots op een wand van de gloednieuwe bibliotheek die op 12 november 2020 is overgedragen aan de Laurie Hugo Primary School. De bibliotheek kon tot stand komen dankzij een gulle gift van Esther Horwood, ter nagedachtenis aan onderwijzeres Marie Stigling (in 1881 geboren in Clanwilliam). Helaas kon Esther de oplevering vanwege de COVID-19-pandemie niet bijwonen, maar we hopen dat ze Zuid-Afrika in de nabije toekomst alsnog kan bezoeken. De Laurie Hugo Primary School, meer dan een eeuw oud, is dé basisschool voor Moorreesburg en het omringende platteland in de provincie West-Kaap.

Maar liefst 1483 kinderen kunnen zich vandaag de dag terugtrekken in deze goed geoutilleerde bibliotheek en leeszaal. Ze krijgen er alle kans om verknocht te raken aan lezen, wat ook geldt voor de generaties na hen. De bibliotheek is tevens een veilige ruimte voor het prachtige alfabetiseringsproject van het Bathesda Community Centre (BCC). De nieuwe bibliotheek zal dus beslist ten volle worden benut. Vrijwilligers van het BCC helpen leerlingen uit de onderbouw van de Laurie Hugo Primary School met lezen en schrijven en om plezier te krijgen in het lezen van boeken. Vóór de komst van de bibliotheek moesten de BCC-vrijwilligers hun werkzaamheden in de personeelskamer of in een berging verrichten, wat bepaald niet ideaal was. De kinderen kunnen zich voortaan laven aan die prachtige bron van boeken, puzzels en educatief speelgoed waarmee ze worden omringd, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Het schoolhoofd, Johan Januarie, gaf uitdrukking aan zijn oprechte dankbaarheid, ook jegens alle betrokkenen die niet bij de feestelijke inwijding konden zijn. Hij stelde dat boeken een schat van informatie zijn, een eindeloze bron van waardevolle geschreven symbolen waarmee we ons kunnen vermaken en in geestelijk opzicht kunnen verrijken. De heer Januarie bedankte Breadline Africa en in het bijzonder de familie Horwood dat zij iedere leerling de mogelijkheid hebben geboden om zo ontzettend veel informatie uit al die boeken te halen.

Diane Laugksch, manager strategische partnerschappen van Breadline Africa, richtte zich rechtstreeks tot de kinderen, hen aanmoedigend te gaan genieten van alle prachtige boeken en verhalen die de bibliotheek rijk is. Ze bedankte meneer Januarie, zijn medewerkers en alle vrijwilligers voor hun inzet en toewijding aan het onderricht van de leerlingen en stelde dat de bibliotheek het tastbare resultaat is van hun grote liefde voor de kinderen en de rest van de lokale samenleving. We hopen dat ieder kind zich naar believen in de bibliotheek kan onttrekken aan het lawaai en de druk van het dagelijks leven, en dat ze zich de rest van hun leven vrij zullen voelen dankzij de kracht van een goed boek.

Breadline Africa Library

Related Projects
Breadline Africa Delft library