De kinderen van het Masake 2 Educare Centre in Nyanga zullen zich 19 november de rest van hun leven herinneren als een feestdag. De peuter- en kleuterschool telt meer dan honderd kinderen, die tot die dag altijd hutjemutje in drie klaslokalen zaten, zodat er te weinig plek was om de verschillende leeftijdscategorieën apart les te geven.

In die situatie kwam op een zonnige donderdagochtend verandering toen Breadline Africa de sleutels van een gloednieuw containerlokaal overhandigde aan de directeur, de leerlingen en hun ouders van het kleine centrum voor voor- en vroegschoolse educatie, dat op een stuk grond van de United Presbyterian Church staat. Het nieuwe, dubbele klaslokaal van twee samengevoegde containers van zes meter zal worden gebruikt voor de oudere leerlingen van de school. Voor hen is het essentieel dat ze goed voorbereid de overstap naar het primair onderwijs maken. De oudste kinderen hebben nu hun eigen ruimte waar ze zich in alle rust kunnen ontwikkelen.

Bij de feestelijke oplevering sprak de voorganger van de kerk een gebed uit voor de deur van de nieuwe voorziening, en de kinderen zongen een prachtig lied. Hierna werd het lint doorgeknipt en kreeg directeur Precious Petros de sleutels overhandigd.

Precious vertelde dat de school, die al sinds 2012 op het terrein van de kerk staat, al lange tijd verlangde naar extra ruimte. Ze bedankte Breadline Africa dat de organisatie hen te hulp was geschoten met dat schitterende, grote, dubbele klaslokaal voor haar huidige leerlingen én voor de 55 kinderen die nog op de wachtlijst staan; dankzij de nieuwe voorziening kunnen meer kinderen uit de omgeving op de school terecht.

Precious bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan het project: de leden van het Breadline Africa-team en de donateurs die het lokaal hebben gefinancierd.

Enthousiast vertelde ze dat het klaslokaal van groot belang is, omdat daar de toekomstige leiders van het land onderdak vinden. Ze is ervan overtuigd dat de kinderen de toekomst van ons mooie land zijn en is dolblij dat ze hun de educatieve basis kan geven dat ze verdienen. Terwijl de kinderen het lokaal in renden om hun nieuwe leeromgeving te verkennen, werden wij erop gewezen hoe belangrijk juist die eerste onderwijsjaren in Zuid-Afrika zijn, en dat die piepjonge kinderen een veilige omgeving nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. En in de toekomst zullen nog eens duizenden andere kinderen educatief onderdak vinden in dit nieuwe klaslokaal van het Masakhe 2 Educare Centre.

Breadline Africa Classroomoom

Related Projects