Containerbibliotheek van twaalf meter (17 maart 2020)

De Masonwabe Primary School besloot om, heel symbolisch, tijdens de National Library Week van Zuid-Afrika haar eigen containerbibliotheek in te huldigen. Deze was een geschenk van Cargo Compass en Jackie Channing, donateurs van Breadline Africa. De National Library Week, die duurde van 16 tot 22 maart, wordt georganiseerd om ieders aandacht te vestigen op de belangrijke rol die bibliotheken in de samenleving spelen. In noodlijdende gemeenschappen ontbreken gemeentebibliotheken vaak. Schoolbibliotheken zijn daar extra belangrijk, omdat ze kinderen alsnog toegang tot boeken en andere media bieden.

De directie van de Masonwabe Primary School wil heel graag geletterdheid en leesvaardigheid bevorderen. Met het oog hierop neemt de school deel aan twee prachtige alfabetiseringsprogramma’s die worden aangeboden door SHINE Literacy en Pearson Reading Mentors. Langs deze weg kunnen kinderen in de onderbouw dagelijks een-op-eenleesbegeleiding krijgen. De stilte in de nieuwe schoolbibliotheek is ideaal voor leesbegeleiding; nu kunnen SHINE Literacy en de vrijwilligers van Pearson ook daar hun bijdragen leveren aan de educatie van jonge kansarme kinderen.

Het marketingteam van Breadline Africa droeg met veel plezier de nieuwe bibliotheek over aan de schoolleider, Siphiwo Grabile. De kinderen gaven een extra feestelijke tint aan de gebeurtenis door gedichten en andere teksten voor te lezen.

Koolsum Ismail, voorzitter van de raad van toezicht van de school, bedankte Breadline Africa en haar donateurs voor de schoolbibliotheek. Ze benadrukte het belang van lezen en de inspanningen van toegewijde leerkrachten om de leescultuur op de school te bevorderen. Ze gaf te kennen dat er ook onder de ouders bereidheid is om mee te helpen met de leesbevordering op school. Een aantal van hen heeft zich aangeboden als leesouder.

Het thema van de South African Library Week van 2020 was: ‘Libraries. Your Partners for Life’. Breadline Africa heeft er het volste vertrouwen in dat de kinderen van de Masonwabe Primary School de nieuwe bibliotheek zullen gaan beschouwen als een belangrijke partner op hun persoonlijke pad door het onderwijs!

Related Projects
Breadline Africa reading room - Silverlea Primary school