Twee tot leeskamer omgebouwde containers van twaalf meter (16 maart 2020)

In maart keerde het marketingteam van Breadline Africa terug naar de Silverlea Primary School in Athlone (Kaapstad), om de sleutels van een gloednieuwe leeszaal van 58 m2 te overhandigen. In september 2018 kon Breadline Africa dankzij een legaat van wijlen Doreece Walker het Silverlea Primary Library Project steunen met een tot bibliotheek omgebouwde container van zes meter, die de school nog steeds als zodanig gebruikt. De nieuwe leeszaal biedt leerlingen alle ruimte om rustig een boek te lezen onder of na schooltijd, of tijdens de middagpauze. De fraaie nieuwe ruimte is grotendeels gefinancierd door de school zelf, die hiervoor een donatie kreeg van de Ben and Evelyn Lipschitz Charitable Trust, aangevuld met middelen van Jackie Channing en de privédonateurs van Breadline Africa. Dit is de vijfde container die Breadline Africa de afgelopen drie jaar bij de school heeft geplaatst. Stuk voor stuk dragen ze bij aan de totstandkoming van een complete leeromgeving voor de 780 leerlingen die de school momenteel telt.

Plaatsvervangend schoolhoofd Sharon Coetzee vertelde dat de school trots is op haar vorderingen op het vlak van geletterdheid en leesvaardigheid, en bedankte Breadline Africa voor de langdurige steun. Ze gaf te kennen dat er in de bibliotheek zelf amper ruimte voor leerlingen is om rustig te kunnen genieten van hun favoriete boek, en dat de grote, met de bibliotheek verbonden ‘dubbele leescontainer’ die mogelijkheid wél biedt, evenals voor collectieve leesactiviteiten.

Nigel Schierhout, een van de leerkrachten van de school, voegde hieraan toe: ‘We zijn dolblij dat onze leerlingen mede dankzij deze nieuwe leeszaal hun jonge geest tot bloei kunnen laten komen, dat wij daar getuigen van mogen zijn. Ze zullen zich beter kunnen ontwikkelen, als leerlingen, maar ook als jonge mensen, zodat ze, eenmaal volwassen, positief kunnen bijdragen aan onze samenleving. De kennis van boeken neem je je hele leven met je mee.’

We hopen dat deze nieuwe voorziening kinderen zal aanmoedigen om hun kennis te vergroten, om voor hun plezier te lezen, verhalen te delen met leeftijdsgenoten en samen te praten over de wereld om hen heen. De vrijwilligers die zich inzetten voor leesbevordering én de leerkrachten zullen voortaan in een stimulerende omgeving aan de slag kunnen gaan met een-op-eenleesbegeleiding, dag in dag uit. We weten dat er in de nieuwe leeszaal jonge geesten tot bloei zullen komen, dat veel kinderen er dankzij al die boeken hun horizon zullen verbreden. We zien ernaar uit!

 

Related Projects
Breadline Africa Delft library