Prefab structuur van 120 m2 onderverdeeld in twee klaslokalenDonderdag 10 oktober 2019

 
Dankzij de vrijgevigheid van mevrouw Sheila Heath, die een legaat in haar testament heeft achtergelaten, samen met de parochianen van de kerk van St. Antonius van Padua van West Moors, Dorset en de familie Vallely, kreeg de gemeenschap een gloednieuw gebouw bij het Tafelsig Early Learning Centre.

Gelegen in Mitchells Plain, Kaapstad, heeft het centrum een lange relatie gehad met Breadline Africa, omdat het een van de vele Catholic Welfare and Development (CWD) gemeenschapsontwikkelingsprogramma’s was die door Breadline Africa werden gefinancierd tussen 1994 en 2010. In 2004 plaatste Breadline Africa drie geconverteerde zeecontainers in het centrum om de levering van voorschoolse en naschoolse programma’s te ondersteunen.

Deze containers die als klaslokalen werden gebruikt, zijn onlangs onveilig verklaard door de brandweer- en veiligheidsdiensten van Kaapstad. Dit zorgde voor enige urgentie voor extra ruimte in de klas zodat de 85 kinderen die waren ingeschreven in de voor- en naschoolse programma’s konden worden ondergebracht.

Diane Laugksch, de Strategic Partnerships Manager van Breadline Africa, zei dat het een groot genoegen was om opnieuw met CWD samen te werken. Ze legde uit dat Breadline Africa 26 jaar geleden door Peter Templeton werd opgericht als onderdeel van CWD en vervolgens vertakte als Breadline Africa om internationaal fondsen in te zamelen. Een recent legaat van de jarenlange Breadline Africa donateur, Sheila Heath van Bromley in het Verenigd Koninkrijk, maakte de plaatsing van de klaslokalen mogelijk. In haar testament vroeg Heath aan Breadline Africa om samen te werken met CWD om een lokaal gemeenschapsproject te ondersteunen. CWD was in staat om de extra benodigde financiering om te zamelen via de kerk van St. Antonius van Padua van West Moors, Dorset en de familie Vallely.

Walter Tarr, directeur van CWD, betuigde zijn oprechte dank aan de vele mensen die dit project mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder bedankte hij het personeel van het Tafelsig Early Learning Centre die “de afgelopen maanden een moeilijke tijd hebben doorgemaakt, maar die enthousiast en toegewijd blijven aan de kinderen van Tafelsig.”

Hij bedankte ook Barry Smith voor zijn zeer waardevolle bijdrage aan personeelssubsidies en voor zijn ondersteuning van het voedingsprogramma, dat ervoor zorgt dat 120 kinderen elke dag worden gevoed. Donaties van de Sea Point Parochie werden ook dankbaar erkend.

Related Projects
Zenzeleni Crèche Classroom launch Breadline Africa