Op een mooie ochtend namen de leerlingen en de medewerkers van het Ulutho Educare Centre in Mitchells Plain (provincie Westkaap) dankbaar een prefab klaslokaal van 30 m2 in ontvangst. Het lokaal wordt ingezet om kleuters voor te bereiden op de overstap naar het primair onderwijs. Schoolhoofd Joyce Cwayi begon haar centrum voor voor- en vroegschoolse educatie in 2008. Dankzij Joyce’ noeste arbeid is het in de loop der jaren steeds populairder geworden onder de lokale bevolking. Het uitstekend bestuurde centrum werd gaandeweg geconfronteerd met ruimtegebrek voor de vier- en vijfjarige leerlingen en klopte bij Breadline Africa aan voor hulp.

Het niveau van het onderwijs dat het centrum geeft is verder verhoogd dankzij samenwerking met GROW Educare Centres, een non-profitorganisatie die vrouwen helpt om centra voor voor- en vroegschoolse educatie in noodlijdende gemeenschappen op professionele wijze te leiden. Ernst Siyo, zakelijke coach van GROW, sprak tijdens de oplevering als eerste. Hij vertelde over het belangrijke werk dat GROW verricht om ervoor te zorgen dat instellingen zoals het Ulutho Educare Centre goed onderwijs kunnen bieden en leerlingen maximaal de kans krijgen om zich te ontworstelen aan hun armoede.

Schoolhoofd Joyce is dolblij dat ze eindelijk fatsoenlijke lesruimte heeft voor haar jonge leerlingen. Ze vertelde dat Breadline Africa haar in 2011 een toiletcontainer had gegeven en hoe dankbaar ze was dat die haar in staat stelde om haar centrum officieel te laten registreren bij het ministerie. Ze bedankte Breadline Africa en de IHC Foundation voor het prachtige tweede cadeau, waarmee een droom van haar is uitgekomen. Ze heeft nog allerlei andere plannen om haar school uit te breiden en zo nog meer kinderen een veilige leeromgeving te bieden. Ze sprak haar hoop uit dat donateurs van Breadline Africa in de toekomst ook weer zullen bijspringen.

Marion Wagner, directeur van Breadline Africa, bedankte Royal IHC voor zijn genereuze bijdrage en niet-aflatende steun. Marion bedankte ook GROW voor de grote positieve impact die hun geweldige programma’s hebben op centra zoals het Ulutho. Verder liet ze weten erg blij te zijn dat GROW zo intensief samenwerkt met Breadline Africa. Ze vertelde dat Joyce met haar passie en gedrevenheid voortdurend oprichters van andere centra voor voor- en vroegschoolse educatie weet te inspireren. Het vervult Marion van trots dat Joyce met haar centrum zo daadkrachtig bezig blijft terwijl Covid-19 als een zwaard van Damokles boven haar en vergelijkbare scholen blijft hangen. Marion bedankte alle gasten, onder wie Mariella Norman, bestuurslid van Breadline Africa Nederland, voor haar aanwezigheid tijdens deze speciale gebeurtenis en die van haar echtgenoot Rodney, die onlangs bij IHC met pensioen is gegaan. Tot slot wenste ze de medewerkers van de school het allerbeste voor de toekomst, met daarbij de opmerking dat ze hen alleen maar heeft zien groeien in hun rol.

Rajesan Naiker, regiodirecteur van ‎Royal IHC, bedankte Joyce en haar collega’s voor hun inspanningen om de latere drijvende krachten van het land tot volle wasdom te laten komen. Hij vertelde hoe geweldig hij het vond om te constateren dat al die jonge kinderen zo geholpen zijn met het klaslokaal, en sprak zijn hoop uit dat er zich onder hen een paar toekomstige ingenieurs bevinden. Vervolgens bedankte hij Breadline Africa voor het prachtige werk dat ze met hun essentiële voorzieningen in noodlijdende gemeenschappen verrichten.

Lokaal raadslid Bongile Ngcani prees Joyce voor het feit dat ze haar centrum als vrijwilliger was begonnen nadat ze had geconstateerd dat haar omgeving er grote behoefte aan had, dat kwetsbare kinderen dankzij haar een veilige educatieve omgeving krijgen aangeboden en daardoor kans maken te ontsnappen aan de alomtegenwoordige armoede. Hij is ervan overtuigd dat er in het nieuwe klaslokaal nog heel veel andere kinderen zullen worden voorbereid op het primair onderwijs, zodat ze met succes een schoolcarrière doorlopen en nog veel meer kansen krijgen. Hij bedankte Breadline Africa en IHC voor hun bijdragen aan de gemeenschap.

De kinderen van het Ulutho Educare Centre sloten de feestelijke oplevering af met een schitterend lied en een niet minder mooie dans, waarna ze weer aan de slag gingen, in het nieuwe klaslokaal.

 

Related Projects
Breadline Africa Classroom