Er brak een spannende dag aan voor het personeel, de honderd leerlingen en hun ouders van het Zama-Zama Educare Centre in Phillipi. In 2019 had de peuter- en kleuterschool bij Breadline Africa aangeklopt voor een nieuw containerklaslokaal voor de dertig kinderen van de zogeheten Grade R van de school. Het personeel wilde heel graag een afzonderlijke ruimte hebben om hen goed te kunnen voorbereiden op de overstap naar de basisschool.

De Canadese McFarlane Family Foundation honoreerde een aanvraag die de school in 2019 had gedaan voor een nieuw klaslokaal. Toen medewerkers van de voornoemde stichting foto’s van de bestaande toiletvoorzieningen zagen, boden ze aan om die te vervangen door een nieuwe toiletcontainer van zes meter lang. De oorspronkelijke sanitaire voorzieningen waren ronduit onhygiënisch, zowel voor de kinderen als voor de medewerkers. Het was dan ook dubbel feest toen de school op 23 november de sleutels van twee nieuwe units overhandigd kreeg. Het team van Breadline Africa werd getrakteerd op prachtige dansen en liedjes van de leerlingen voor de deur van hun nieuwe klaslokaal, waarna de kleintjes naar binnen gingen om op onderzoek uit te gaan.

Bongiwe Dikili, directeur van de school, bedankte het team van Breadline Africa. Ze vertelde dat het een fantastische dag was voor iedereen van Zama-Zama Educare. Ze sprak haar vreugde uit dat de school dankzij de nieuwe voorzieningen in staat is om meer kinderen te verwelkomen en al die jonge mensen een betere toekomst te bieden door hen goed voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.

Mevrouw Gcelu, lid van de lokale vertegenwoordiging van het overheidsprogramma Early Childhood Development, vertelde dat veel peuter- en kleuterscholen onder bijzonder moeilijke omstandigheden opereren. Diverse centra voor voor- en vroegschoolse educatie moeten zelfs de deuren sluiten vanwege geldgebrek of onvoldoende faciliteiten. Ze was erg blij dat Zama-Zama Educare dit lot bespaard blijft en voortaan veel meer kwaliteit en veiligheid kan bieden aan leerlingen en personeel. Ze bedankte de McFarlane Family Foundation voor haar genereuze steun aan het centrum en zei dat de lokale samenleving er nog vele jaren van zou profiteren.

Namhla Ngwendu, een van de ouders van de leerlingen, gaf te kennen hoe dankbaar ze was dat de oude sanitaire voorzieningen eindelijk waren vervangen; die vormden een groot gezondheidsrisico voor haar en andermans kinderen. Ze was extatisch dat de kleintjes zich voortaan dag in dag uit in een veiliger leeromgeving bevinden.

De directeur van Breadline Africa, Marion Wagner, vond het een voorrecht om de oplevering te mogen bijwonen en bedankte de McFarlane Family Foundation voor hun onmisbare hulp bij het toekomstbestendig maken van de educatieve instelling. Al die dromen die zijn uitgekomen! Het zijn prachtige geschenken voor een school die zich lange tijd in zwaar weer bevond. We wensen alle medewerkers het allerbeste toe bij het geweldige werk dat ze doen voor al die nu nog piepjonge toekomstige leiders.

Related Projects
Breadline Africa Classroom