Hendrik StruikVoorzitter

    Hendrik is bestuurslid van Breadline Africa Nederland sinds 2015 en voorzitter sinds 2017, en als zodanig ook lid van de International Board van Breadline Africa. Hendrik is bestuurslid geweest van verschillende goede-doelenstichtingen.

    Hij wordt geïnspireerd om zich in te zetten voor Breadline Africa door de duidelijke en consequente focus op heel concrete projecten voor de jongste generatie in zuidelijk Afrika.

    Hendrik heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed een post-doctorale studie aan het Europa College in Brugge. Hij is advocaat sinds 1984 en is partner bij CMS Nederland in Amsterdam, en houdt zich bezig met het recht van intellectuele eigendom en informatie-technologie. Hij is ook raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch.

    Hendrik woont in Utrecht met zijn vrouw Lucie en 3 kinderen