De focus van Breadline Africa is onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

 1. Opvangcentra voor kinderen vóór de schoolleeftijd: containers omgebouwd tot prefab klaslokalen, toilet voorzieningen en/of keukens:
 2. Bibliotheekproject: containers omgebouwd tot prefab bibliotheken voor basisscholen in lage inkomensgebieden in Zuid-Afrika;
 3. Initiatieven en speciale gemeenschapsprojecten: dagjes uit aan zee, voedselprogramma’s en pakketten met schoolbenodigdheden.

Investeringen in infrastructuur dragen bij aan een betere toekomst

Het hoofddoel van Breadline Africa is om kinderen in arme gemeenschappen beter te laten presteren op school door een veilige leeromgeving voor hen te creëren. Het is moeilijk om goed te leren als het dak lekt en het koud is in de winter. De aandacht van leerkrachten wordt afgeleid door kapotte planken en roestige spijkers waar kinderen zich aan kunnen bezeren. Veel lokalen die Breadline Africa vervangt zijn onveilig en krap –warm in de zomer en koud in de winter.

Het bibliotheekproject zorgt voor speciale en onmisbare leesruimten waar kinderen zich kunnen verliezen in een boek en zo een liefde voor lezen kunnen ontwikkelen. Weg van het lawaai en werk thuis, als een venster op een hele andere wereld. Klik hier om onze projecten te bekijken (Engelse tekst).

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Waarom bestaan we?

De primaire focus van Breadline Africa ligt op het kind en zijn onderwijsresultaten. Wij geloven dat elk kind een toekomst verdient.

Mandela:
“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”
“Geen enkel land kan zich echt ontwikkelen tenzij zijn burgers zijn opgeleid.”

Wij doen dit door een veilige infrastructuur te bieden voor kinderen om te kunnen leren. Hiermee bieden we kinderen de kans hun toekomst te veranderen. Dit wordt ondersteund door samenwerking met erkende strategische partnerschappen en met meerdere op missie gerichte organisaties, die op provinciaal of nationaal niveau werken. Onze partners werken op gebieden zoals bijvoorbeeld alfabetisering, voeding, training, educatieve ondersteuning.

Onze focus blijft gericht op:

  • Verarmde/ overbelaste gemeenschappen in Zuid-Afrika:
   • Kwaliteit: doelgerichte, waterdichte infrastructuuroplossingen;
   • Kwantiteit: op basis van beschikbare financiering, kwaliteitsoplossingen te garanderen die het soort impact leveren dat we nastreven.
  • Het plaatsen van extra nieuwe infrastructuur of het vervangen van onveilige constructies zoals krotten;
  • Kinderen tussen de 0 – 6 jaar (ECD: Early Child Development) en de 7 – 13 jaar (basisschool);
  • Plaatsing van ECD-bibliotheken en gemeenschapsbibliotheken, plus andere aangrenzende thema’s die in het bovenstaande passen;

Wat doen we sinds 2018 anders?

We richten ons bij de plaatsing van gaarkeukens alleen nog maar op plekken waar een ECD aanwezig is en waar we een vast distributieschema van uitdelen van bereide voeding kunnen hanteren.

Positioneringsverklaring:
Breadline Africa Nederland richt zich voortaan op Zuidelijk Afrika in plaats van enkel de natie Zuid-Afrika.

Onze leidende principes zijn:

 • Reagerend op de behoeften aan onderwijsinfrastructuur in verarmde gemeenschappen;
 • Professionaliteit;
 • Integriteit;
 • Resultaatgericht.

Onze interne waarden zijn:

 • We leven vanuit mededogen;
 • We waarderen elkaar gelijk
 • We inspireren elkaar;
 • We vieren succes;
 • We werken met veel plezier.

Ons streven:

 • Verhoging van het aantal geplaatste infrastructuureenheden van 360 in 2017 naar 1.000 in 2023
 • Het leven van 250.000 – 300.000 jonge kinderen een positieve wending kunnen geven.

Doneren

Dankzij u kunnen wij arme gemeenschappen blijven voorzien van onmisbare infrastructurele eenheden en deze kinderen blij maken.