Doelstelling en achtergrond

Sinds haar oprichting in 1993 heeft Breadline Africa, een van de grootste leveranciers van omgebouwde zeecontainers voor armoedebestrijding in zuidelijk Afrika, meer dan 390 infrastructurele eenheden geleverd aan arme gemeenschappen. In 2018, haar 25ste jubileumjaar, is Breadline Africa van plan dit aantal te verhogen naar 450.

Breadline Africa is ook geregistreerd als een liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland.

Vroeg in haar ontwikkeling erkende de organisatie dat er veel maatschappelijke ontwikkeling nodig was voor het proces van nationale opbouw en dat overheidsstructuren niet in staat zouden zijn om alle middelen te verschaffen om dit proces te bevorderen. In 1995 plaatste Breadline Africa haar eerste omgebouwde zeecontainer en thans richt zij zich op infrastructuurprojecten voor de ontwikkeling van jonge kinderen (onderwijsondersteuning voor kinderen in de leeftijd van een tot zes jaar) en de ontwikkeling van geletterdheid onder schoolkinderen en jongeren. Bijzondere aandacht wordt besteedt aan plattelandse en arme gemeenschappen.

Breadline Africa gelooft dat elk kind het vermogen heeft om iets geweldigs met zijn of haar leven te doen. Verbeeldingskracht stelt kinderen in staat om hun eigen weg te kiezen en toekomst te bepalen. Breadline Africa maakt dit mogelijk door middel van initiatieven en infrastructuur die de ontwikkeling van kinderen in zuidelijk Afrika ondersteunen. De gerenoveerde infrastructurele eenheden worden gebruikt als ontwikkelingscentra voor jonge kinderen, schoolbibliotheken, keukens en toiletgebouwen.

Breadline Africa Nederland

Stichting Breadline Africa, de Nederlandse ‘poot’ van Breadline Africa, is opgericht in 1999 en werkt nauw samen met de gelijknamige organisaties in Groot-Brittannie, Ierland en Zuid-Afrika. Per 3 april 2018 zijn wij door middel van een juridische fusie gefuseerd met Stichting Emerge Kinderfonds (EKF).

Breadline Africa genereert voor haar doelstellingen op dit moment wereldwijd ca. € 2 miljoen per jaar, waarvan inmiddels bijna de helft in Zuid-Afrika zelf en in Nederland (volgens budget 2019/20) ca. € 250.000, grotendeels bestaande uit periodieke en incidentele donateursgiften en regelmatig ook nalatenschappen. In Nederland zijn we op dit moment bezig met actieve (face-to-face) werving van nieuwe donateurs.

Voor de uitvoering en begeleiding van de projecten maakt Breadline Africa gebruik van een eigen professionele staf in de vorm van het Breadline-bureau in Kaapstad waar de ca. 10 medewerkers van ons team dagelijks sturing en toezicht houden op de projecten en de manier waarop uw bijdragen aan Breadline Africa worden besteed.

Stichting Breadline Africa Nederland heeft een eigen bestuur, dat verantwoordelijk is voor de verwerving en besteding van de in Nederland ontvangen gelden en daarnaast actief deelneemt in de International Board waarin de besturen van de vier landen gezamenlijk de koers uitzetten en besluiten nemen op hoofdlijnen.

Doneren

Dankzij u kunnen wij arme gemeenschappen blijven voorzien van onmisbare infrastructurele eenheden en deze kinderen blij maken.