Doelstelling en achtergrond

Breadline Africa werd in 1993 in Kaapstad opgericht en ingeschreven als een Zuid-Afrikaanse non-profitorganisatie. In Engeland en Nederland kwam er al snel een lokale Breadline-afdeling bij, ook zonder winstoogmerk. Breadline Africa realiseerde zich dat er in Zuid-Afrika veel behoefte is aan nieuwe initiatieven om het land te versterken, en dat overheidsinstanties niet altijd in staat zijn om dit proces in goede banen te leiden. Breadline Africa concentreert zich op de grootste noden van lokale gemeenschappen. De afgelopen jaren wisten we meer dan 117 miljoen Zuid-Afrikaanse rand in te zamelen en verdeelden die middelen over meer dan 330 organisaties.

Breadline Africa 25 years

Breadline Africa Nederland

Stichting Breadline Africa, de Nederlandse ‘poot’ van Breadline Africa, is opgericht in 1999 en werkt nauw samen met de gelijknamige organisaties in Groot-Brittannie, Ierland en Zuid-Afrika. Per 3 april 2018 zijn wij door middel van een juridische fusie gefuseerd met Stichting Emerge Kinderfonds (EKF).

Breadline Africa genereert voor haar doelstellingen op dit moment wereldwijd ca. € 2 miljoen per jaar, waarvan inmiddels bijna de helft in Zuid-Afrika zelf en in Nederland (volgens budget 2019/20) ca. € 250.000, grotendeels bestaande uit periodieke en incidentele donateursgiften en regelmatig ook nalatenschappen. In Nederland zijn we op dit moment bezig met actieve (face-to-face) werving van nieuwe donateurs.

Voor de uitvoering en begeleiding van de projecten maakt Breadline Africa gebruik van een eigen professionele staf in de vorm van het Breadline-bureau in Kaapstad waar de ca. 10 medewerkers van ons team dagelijks sturing en toezicht houden op de projecten en de manier waarop uw bijdragen aan Breadline Africa worden besteed.

Stichting Breadline Africa Nederland heeft een eigen bestuur, dat verantwoordelijk is voor de verwerving en besteding van de in Nederland ontvangen gelden en daarnaast actief deelneemt in de International Board waarin de besturen van de vier landen gezamenlijk de koers uitzetten en besluiten nemen op hoofdlijnen.

Doneren

Dankzij u kunnen wij arme gemeenschappen blijven voorzien van onmisbare infrastructurele eenheden en deze kinderen blij maken.