Privacy Policy
Netherlands

Privacyverklaring Breadline Africa

Breadline Africa belooft alle persoonlijke gegevens die u met ons deelt, of die we van andere organisaties krijgen, te respecteren en veilig te bewaren.

Breadline Africa neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus.

Dit beleid is van toepassing op persoonlijke informatie die wordt verwerkt door Breadline Africa. Het vertelt u over de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, uw rechten op grond van de wetgeving over gegevensbescherming, hoe u een verzoek kunt indienen om uw informatie in te zien en wat u moet doen als u zich zorgen maakt over ons beheer van persoonlijke informatie.

Breadline Africa is een liefdadigheidsinstelling die infrastructurele, educatieve en voedingsprojecten in zuidelijk Afrika financiert en beheert. Wij zijn een geregistreerde liefdadigheidsinstelling nr. RSIN 8081.02.448 / KVK 34113873 gevestigd te:

Stichting Breadline Africa, Stationsplein 26 unit 33818 LE  Amersfoort.

Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken, of iets dat in dit beleid is beschreven, neem dan contact met ons op op het bovenstaande adres of e-mail [email protected]

Hoe verzamelen we uw persoonlijke informatie?

Informatie die u ons geeft:

De meeste persoonlijke informatie die we verwerken, wordt rechtstreeks door u aan ons verstrekt wanneer u een vraag stelt aan Breadline Africa, een donatie doet, zich registreert voor informatie, projectfinanciering aanvraagt, zich registreert op ons subsidiesysteem of ons anderszins verstrekt met uw gegevens.

Informatie van bekende derden en sociale media:

We kunnen uw persoonlijke informatie van derden verkrijgen of ontvangen wanneer u hen toestemming hebt gegeven om deze met ons te delen. Bijvoorbeeld van externe dataleveranciers voor data die worden gebruikt voor direct mail voor het werven van donateurs, van fondsenwervende websites zoals Just Giving of Virgin Money, andere soortgelijke organisaties zoals leveranciers van evenementen.

We kunnen ook gegevens over u ontvangen van onderaannemers die namens ons handelen en die ons technische, betalings- of bezorgdiensten leveren, en van zakenpartners, advertentienetwerken en analyseproviders die op onze website worden gebruikt.

U dient het privacy beleid dat aan u is verstrekt te controleren wanneer u uw gegevens aan een derde partij geeft.

Wanneer u contact met ons opneemt via sociale-mediaplatforms (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, You Tube, Pinterest), kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen. Bijvoorbeeld als u ons tagt in een foto van een evenement. De informatie die we ontvangen, is afhankelijk van de privacy voorkeuren die u op dat soort platforms hebt ingesteld.

Informatie over het gebruik van onze website en diensten: Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch de volgende informatie:

 • Technische informatie, waaronder het type apparaat dat u gebruikt, het IP-adres, de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden naar het internet.
 • Informatie over uw bezoek aan deze website, we verzamelen bijvoorbeeld informatie over pagina’s die u bezoekt en hoe u door de website navigeert, dat wil zeggen de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, producten en diensten die u hebt bekeken en gezocht, verwijzingsbronnen (bijv. hoe u op onze website).
 • We verzamelen uw persoonlijke gegevens met behulp van cookies op onze website. Meer informatie kunt u vinden in onze Cookies Policy.

Openbaar beschikbare informatie:

We vullen informatie over onze donateurs aan met gegevens van openbaar beschikbare bronnen zoals liefdadigheidswebsites en jaaroverzichten, bedrijfswebsites, openbare sociale media-accounts om een ​​beter begrip te krijgen van individuele belangen en hoe u het beste Breadline Africa kunt steunen. Persoonlijke informatie die we via deze kanalen kunnen verzamelen, kan uw functietitel, bestuursmandaten, contactgegevens, demografische gegevens (inclusief geschatte inkomsten en eigendomswaarde), details van filantropische activiteiten die u onderneemt, enz., omvatten. Zie Onze communicatie relevant maken voor u hieronder voor meer informatie.


Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie is alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren. We verzamelen, gebruiken en bewaren routinematig de volgende soorten persoonlijke informatie:

 • uw naam en contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer),
 • uw geboortedatum,
 • financiële informatie die u verstrekt wanneer u een betaling doet, zoals bankgegevens of creditcard-/debitcard gegevens, hoewel we geen creditcard- of bankpasgegevens opslaan (zie Beheer van financiële betalingen hieronder)
 • informatie over uw activiteiten op onze website en over het apparaat dat u gebruikt om deze te openen, voor bijvoorbeeld uw IP-adres en geografische locatie,
 • waar u ons een erfenis hebt nagelaten, alle informatie over nabestaanden die u ons mogelijk heeft verstrekt om dit te beheren,
 • uw interacties met Breadline Africa. Dit kan uw donatiegeschiedenis zijn; uw reacties op onze communicatie; informatie die je met ons hebt gedeeld over waarom je ons hebt gesteund; evenementen, vergaderingen en fondsenwervende activiteiten waaraan u hebt deelgenomen of waarin u geïnteresseerd bent,
 • eventuele voorkeuren over uw interesses en hoe u graag gecontacteerd wordt,
 • alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Bepaalde soorten persoonlijke informatie vallen in een speciale categorie onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, omdat ze als gevoelig worden beschouwd. Voorbeelden van dit soort gevoelige gegevens zijn informatie over gezondheid, ras, religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksleven of seksualiteit of genetische/biometrische informatie.

Wij vragen u doorgaans niet om gevoelige persoonsgegevens, tenzij daar een duidelijke reden voor is. Het kan echter zijn dat we om informatie over uw gezondheid moeten vragen, bijvoorbeeld als u deelneemt aan een evenement.


Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor een aantal doeleinden, waaronder de volgende:

Fondsenwerving en marketingactiviteiten die tot doel hebben fondsen te werven en bekendheid te geven aan onze liefdadigheidsinstelling. Hiervoor gebruiken we verschillende kanalen, waaronder direct mail, telefoon, e-mail, brieven, face-to-face-activiteiten, digitaal, gedrukt, uitgezonden reclame en prijstrekkingen.

We zullen uw keuze om geen marketingcommunicatie te ontvangen altijd respecteren. We vragen altijd uw toestemming om u marketing per e-mail, telefoon of sms te sturen en nemen regelmatig contact met u op om er zeker van te zijn dat u deze berichten nog steeds graag ontvangt. We sturen u marketing per post, tenzij u ons hebt laten weten dat je dit niet wilt ontvangen.

U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door te klikken op de relevante afmeldlink onderaan de marketing gerelateerde communicatie die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen (zie Contact met ons opnemen hieronder).

Houd er rekening mee dat als u heeft aangegeven dat u niet door ons wilt worden benaderd voor marketingdoeleinden, we uw gegevens op een ‘niet-contact’-lijst bewaren om ervoor te zorgen dat we in de toekomst niet per ongeluk contact met u opnemen. Het kan echter zijn dat we nog steeds met u moeten communiceren voor administratieve doeleinden, zoals wanneer we een donatie verwerken of u bedanken voor uw deelname aan een evenement. Zie Doel van het administratieve en interne beheer hieronder voor meer informatie.

Gegevensanalyse van onze donateurs kan ons helpen begrijpen hoe we ervoor kunnen zorgen dat we u berichten sturen die voor u het meest relevant zijn. Door uw gegevens te analyseren, kunnen we onze berichten ontwikkelen om ons in staat te stellen op een meer gepersonaliseerde manier met u in contact te komen.

Het stelt ons ook in staat om efficiënter en kosten effectiever met onze middelen om te gaan en verkleint verder het risico dat iemand informatie ontvangt die zij irrelevant of opdringerig vinden. Zie Onze communicatie relevant maken voor u hieronder voor meer informatie.

Facebook-advertenties: soms gebruiken we de advertentietools van Facebook “Custom Audiences” en “Lookalike Audiences” om potentiële nieuwe donateurs te bereiken. Dit omvat het gebruik van enkele persoonlijke gegevens van bestaande donateurs, zoals e-mailadres of locatie, op Facebook om gelijkgestemde personen te vinden die mogelijk geïnteresseerd zijn om ons te steunen. Facebook toont vervolgens onze advertenties aan deze nieuwe doelgroepen, waarvan de gegevens niet met ons worden gedeeld.

Onderzoek en statistieken kunnen ons helpen om onze liefdadigheidsdoelstellingen te bereiken en we kunnen persoonlijke informatie verzamelen om donateursonderzoek te doen via ons bestaande netwerk. Enquêtes, focusgroepen en telefonische interviews als onderdeel van marktonderzoek helpen ons bijvoorbeeld de behoeften en het gedrag van onze donateurs te begrijpen. We zullen altijd uw toestemming vragen om deel te nemen aan interviews of focusgroepen die verdere persoonlijke informatie over u willen verzamelen.

Beheer van vrijwilligers om uw vrijwilligersactiviteiten en het geven van trainingen vast te leggen en om u op de hoogte te houden van onze projecten, campagnes en activiteiten, en om uw veiligheid te waarborgen.

Beheer van financiële betalingen – Als u uw creditcard of bankpas gebruikt om aan ons te doneren, iets te kopen of online te betalen voor een registratie, gebruiken we een gespecialiseerde betalingsverwerker.

Als u uw kaartgegevens opgeeft om telefonisch te doneren, kunnen alleen medewerkers die geautoriseerd en opgeleid zijn om betalingen te verwerken uw kaartgegevens verzamelen of inzien. We slaan uw creditcard- of bankpasgegevens nooit op na het voltooien van uw transactie of opnames van gesprekken. Alle kaartgegevens en validatiecodes worden veilig vernietigd zodra de betaling of donatie is verwerkt.

We zorgen ervoor dat kaartgegevens veilig worden verwerkt volgens de Payment Card Industry (PCI) gegevensbeveiligingsnormen.

Administratief en intern beheer Doeleinden om contact met u op te nemen met betrekking tot een donatie die u heeft gedaan of het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het verminderen van kredietrisico’s of fraudepreventie en voor het bijhouden van vragen, feedback of klachten. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie juist en up-to-date is. Waar mogelijk gebruiken we openbaar beschikbare betrouwbare bronnen om overleden records te identificeren of dat u van adres bent veranderd

Online Services en Websitebeheer om de services die we aanbieden te verbeteren en ze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. We kunnen IP-adressen gebruiken om uw geschatte locatie te identificeren, om storend gebruik te blokkeren, om websiteverkeer te registreren of om de manier waarop onze informatie aan u wordt gepresenteerd, te personaliseren.


Onze communicatie relevant voor u maken

In bepaalde omstandigheden gebruiken we openbaar beschikbare informatiebronnen om de persoonlijke gegevens die we over individuen of groepen of individuen hebben, te verbeteren. Deze bronnen omvatten; onlinedatabases, websites, sociale media en professionele consumentenprofileringsbedrijven.

We doen dit om meer te weten te komen over uw interesses en voorkeuren, zodat we onze communicatie kunnen aanpassen en uw ervaring met het ondersteunen van ons kunnen verbeteren. Het proces stelt ons in staat om u te vertellen over de dingen waarin u waarschijnlijk geïnteresseerd bent, om u te informeren over manieren om geld in te zamelen die voor u relevant zijn, en om ervoor te zorgen dat we alleen met u praten over een manier van geven die geschikt is voor u.

We analyseren gegevens uit onze database op individueel niveau zodat we onze achterban beter kunnen begrijpen. We kunnen bijvoorbeeld externe gegevensbronnen gebruiken, zoals Experian Mosaic, om donateursgroepen in onze database te creëren. Deze gegevens zijn gebaseerd op postcode en we zullen deze informatie, waar van toepassing, in uw dossier opslaan.

We zullen ook brede demografische informatie gebruiken, zoals statistieken en analyses van vertrouwde externe bedrijven om beter te begrijpen hoe ons eigen donateursbestand zich verhoudt tot de algemene bevolking. Een deel hiervan gebeurt op individueel niveau. Dit helpt ons om onze fondsenwerving te verbeteren door nieuwe doelgroepen te identificeren, te beslissen naar wie we onze berichten sturen en ervoor te zorgen dat de berichten die u ontvangt relevant voor u zijn.

Als je dat liever hebt, kun je ons vragen om je informatie niet op deze manier te gebruiken, via [email protected] 

We kunnen je informatie gebruiken om marktonderzoek uit te voeren en om je feedback te vragen, zodat we onze donateursservice kunnen verbeteren. Als u dat liever heeft, kunt u ons vragen uw informatie niet op deze manier te gebruiken [email protected] 


Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie

Wij zijn wettelijk verplicht om een ​​wettelijke basis te hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op de manier waarop wij hebben uiteengezet in dit beleid.

Dit betekent dat we uw gegevens alleen zullen verzamelen en gebruiken als:

 • u ons toestemming heeft gegeven of
 • we een contractuele relatie hebben gevormd of stappen ondernemen om een ​​contractuele relatie aan te gaan of
 • we een wettelijke verplichting hebben om informatie te delen of wanneer
 • het nodig is om te beschermen de vitale belangen van een persoon of
 • het ligt in de legitieme belangen van Breadline Africa om dit te doen.


Toestemming

In sommige gevallen zijn we afhankelijk van het verkrijgen van uw specifieke toestemming om uw persoonlijke informatie op een bepaalde manier te gebruiken, bijvoorbeeld door uw toestemming te vragen om uw persoonlijke informatie te gebruiken om u direct marketinginformatie per e-mail te sturen.

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor e-mailmarketing, zullen we uw toestemming als doorlopend beschouwen tot het moment waarop u ervoor kiest om uw toestemming in te trekken. Alle marketing-e-mails bevatten de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige e-mails.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor toekomstig gebruik van uw gegevens voor dit doel in te trekken. Zie Contactgegevens hieronder voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.


Contractuele relatie

We hebben een basis om uw persoonlijke informatie te gebruiken wanneer we een contract met u aangaan of onze verplichtingen onder dat contract nakomen. Bijvoorbeeld als u bij ons komt werken of een subsidie ​​bij ons krijgt/vraagt.


Wettelijke verplichting

Mogelijk moeten we persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en vrijgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om donortransactiegegevens te bewaren voor boekhoudkundige/fiscale doeleinden. In sommige gevallen moeten we uw informatie mogelijk delen met verschillende regelgevende instanties, zoals de fiscus, of om informatie die we over u verzamelen te gebruiken voor due diligence.


Vitale belangen

Waar het nodig is om het leven of de gezondheid te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van een medisch noodgeval dat een persoon heeft opgelopen tijdens een van onze evenementen) of een veiligheidskwestie waarbij we uw informatie moeten delen met de hulpdiensten.


Gerechtvaardigde belangen

Wanneer we onze legitieme belangen gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwerken, betekent dit dat we eventuele gevolgen voor u hebben overwogen, inclusief hoe opdringerig u deze vindt, en hebben vastgesteld dat er een evenwicht is tussen het gebruik van de informatie voor onze belangen.

We beschouwen onze legitieme belangen om Breadline Africa te runnen als een liefdadigheidsorganisatie. Bijvoorbeeld om

 • gegevens van onze donateurs, onderzoekers en algemene vragen te beheren en vast te leggen
 • de toetsing van donatieverzoeken te vergemakkelijken
 • analyse en segmentatie van onze donatieverzoeken uit te voeren en informatie toe te kennen om onze strategie te informeren, en onze effectiviteit te monitoren en te verbeteren
 • onderzoek te doen naar om onze donateurs beter te begrijpen en om de relevantie van onze fondsenwerving te verbeteren,
 • gebruik maken van externe bronnen om uw adres bij te werken wanneer u verhuist.
 • u postberichten te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn
 • beter begrijpen hoe mensen omgaan met onze website
 • gesprekken opnemen die zijn gedaan naar en door ons Donateurs Service Team of externe telemarketingbureaus voor trainings- en monitoringdoeleinden en om ons te helpen bij het voldoen aan onze vastgestelde principes in ons Beleid voor kwetsbare personen
 • foto’s en/of films maken en gebruiken van deelnemers aan evenementen en bezoekers
 • controleren op fraude, witwassen van geld en andere due diligence.
 • promoot Breadline Africa op sociale media, YouTube en andere online platforms

Speciale categoriegegevens

Houd er rekening mee dat wanneer we gevoelige informatie over u verwerken (zie Welke persoonlijke gegevens we verwerken), we een aanvullende wettelijke basis nodig hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In de meeste gevallen zullen we u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dit soort informatie te verwerken, tenzij we verplicht zijn om de informatie te verwerken op grond van een andere rechtsgrond, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen te beschermen. We kunnen ook persoonsgegevens van een bijzondere categorie verwerken die u zelf bewust openbaar heeft gemaakt.


Uw rechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u specifieke rechten die u helpen controle te houden over uw persoonlijke gegevens en we willen het u gemakkelijk maken om deze rechten uit te oefenen. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten en hoe wij hieraan werken. U kunt al uw rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we over u hebben, door contact met ons op te nemen – zie het gedeelte Contact.

Houd er rekening mee dat op een aantal van deze rechten uitzonderingen van toepassing zijn en dat niet alle rechten onder alle omstandigheden van toepassing zijn.

Recht op informatie
U hebt het recht om te horen hoe uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt. Dit document is bedoeld om u een duidelijke en transparante beschrijving te geven van hoe uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt.

Recht op toegang
U hebt het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens bewaren en zo ja, een kopie van uw gegevens te ontvangen. Voor de bescherming van uw gegevens moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren.

Als u namens een andere persoon een verzoek indient, moeten wij ervoor zorgen dat deze persoon u heeft gemachtigd om dit verzoek te doen en zijn gegevens te ontvangen. Wanneer wij uw identiteit hebben bevestigd, streven wij ernaar u binnen 1 maand te antwoorden.

Recht op wissing
U kunt ons vragen om sommige of al uw persoonlijke gegevens te verwijderen en in bepaalde gevallen, en behoudens bepaalde uitzonderingen, hebt u het recht om dit te doen. Als u ervoor kiest om dit recht uit te oefenen, zullen we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen als we geen dwingende legitieme reden hebben om deze te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting). In sommige gevallen zullen we de informatie anonimiseren of onderdrukken in plaats van deze te verwijderen. Als u bijvoorbeeld aangeeft dat u uit onze database wilt worden verwijderd om verdere communicatie te voorkomen, zullen we uw gegevens onderdrukken. Dit betekent dat we in de toekomst niet per ongeluk contact met u opnemen.

Recht op rectificatie
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Als u van mening bent dat onze gegevens onjuist zijn, hebt u het recht om te vragen om de gegevens die op u betrekking hebben, te actualiseren. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, geef ons dan details en wij zullen eventuele onjuistheden onderzoeken en corrigeren.

Recht op beperking
In bepaalde situaties hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt omdat er enige onenigheid bestaat over de juistheid ervan of omdat u van mening bent dat uw privacy echten zwaarder wegen dan onze legitieme belangen om uw informatie voor een bepaald doel te gebruiken en u bezwaar tegen dat wij dit deden.

Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing- of profileringsdoeleinden, onderzoek en statistieken, of voor andere legitieme belangen van de liefdadigheidsinstelling stop te zetten wanneer we geen dwingende reden kunnen aantonen om door te gaan met de verwerking.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als we uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming, of om een ​​contract met u aan te gaan of uit te voeren, en de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, kunt u ons vragen deze aan u te verstrekken of een andere dienstverlener in een machine leesbaar formaat.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De wet vereist dat wij u specifieke informatie geven over geautomatiseerde besluitvorming en profilering waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens en de bij die verwerking betrokken beslissingen op geautomatiseerde wijze worden genomen zonder menselijke tussenkomst. We hebben geen uitsluitend geautomatiseerde besluitvormingssystemen of -processen. Ons gebruik van profilering, dat geen gebruik maakt van geautomatiseerde verwerking en geen significante gevolgen heeft voor individuen, wordt beschreven in dit beleid onder ‘Onze communicatie relevant maken voor u’. Uw recht om hiertegen bezwaar te maken en hoe u dit kunt doen, wordt ook in deze sectie beschreven.


Aanpassing

U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven via deze pagina of telefonisch op 033-4227250. In iedere e-mail of tijdens elk telefoongesprek kunt u zich afmelden voor deze vorm van communicatie.


Inzage en verwijdering

U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door Breadline Africa worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Dien uw verzoek schriftelijk in via:

Breadline Africa, t.a.v. Privacy Officer, Stationsstraat 79G, 3811 MH Amersfoort

Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo kunnen we uw identiteit verifiëren. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.


Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We willen u geruststellen dat uw privacy wordt gerespecteerd en veilig in onze handen is. Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben we een wettelijke plicht om alle persoonlijke informatie die we over u verwerken, te beschermen. De manieren waarop we dit doen zijn onder meer: ​​het

 • gebruik van encryptie bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens;
 • Technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de voortdurende integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;
 • Het beperken van fysieke toegang tot ons pand;
 • Beperking van de toegang tot de informatie die we over u verzamelen;
 • Ervoor zorgen dat wij en onze zakenpartners passende beveiligingsmaatregelen hebben om persoonlijke informatie veilig te houden.


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Breadline Africa als specifieke criteria om te bepalen hoe lang we uw informatie bewaren, die worden bepaald door juridische en operationele overwegingen. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te bewaren om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld gezondheids-/veiligheids- en belasting-/boekhoudkundige doeleinden of onderzoek /financieringscontracten).

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Over het algemeen bewaren we gegevens van financiële donateurs gedurende ten minste zeven jaar na de laatste donatie.

Persoonlijke informatie die we niet langer nodig hebben, wordt veilig verwijderd en/of geanonimiseerd, zodat u er niet meer aan kunt worden geïdentificeerd. Sommige persoonlijke informatie kan door ons in archieven worden bewaard voor statistische of historische onderzoeksdoeleinden, hoewel we dit zullen doen op een manier die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

We herzien onze bewaartermijnen regelmatig.


Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

We zullen uw informatie nooit aan derden verkopen of uw informatie delen met een andere organisatie voor eigen marketingdoeleinden. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat we uw informatie moeten doorgeven aan onze externe agenten en serviceproviders die zijn gecontracteerd door Breadline Africa, om de zakelijke doeleinden van het goede doel te bereiken. In dit geval kunt u er zeker van zijn dat we alleen werken met derde partijen die net zo veilig met gegevens omgaan als wij.

We werken samen met gespecialiseerde externe dienstverleners om ons te helpen onze organisatie efficiënter te runnen. Dit omvat aanbieders van: direct maildiensten, telefonische fondsenwerving, marketingdiensten, data-analysediensten, responsverwerking, loterijverwerking, print en productie, database (CRM)-systeem, betalingsdiensten, online subsidiesysteem, onze betalingsverwerkingspartner voor subsidies of onze specialist adviseurs op het gebied van intellectueel eigendom. Onze betalingsdienstaanbieders zijn bijvoorbeeld Buckaroo, WorldPay, PayPal en Stripe.

Behalve deze externe dienstverleners die met ons zijn gecontracteerd, kunt u er zeker van zijn dat uw informatie niet aan externe organisaties wordt bekendgemaakt.


Internationale gegevensoverdracht en -verwerking

In bepaalde gevallen maken we gebruik van serviceproviders die uw gegevens naar landen buiten de EU doorgeven. Voor deze internationale gegevensoverdrachten nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw persoonlijke gegevens en privacy rechten te beschermen.

 • We geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen waarvan is vastgesteld dat ze een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn goedgekeurd met dit adequate beschermingsniveau voor gegevens.
 • We kunnen ook gebruikmaken van specifieke goedgekeurde contracten met onze serviceproviders die zijn gevestigd in landen buiten de EER. Deze contracten geven uw persoonsgegevens dezelfde bescherming als in de EER.


Updates van dit privacy beleid

Ons beleid is een dynamisch hulpmiddel en we zullen het aanpassen wanneer er een wijziging is in de manier waarop we uw gegevens verwerken. We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat de informatie die we u verstrekken up-to-date is en in overeenstemming is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Elke nieuwe versie van dit beleid zal op onze website worden gepubliceerd. Het is voor het laatst bijgewerkt in juni 2021.


Neem contact met ons op

Als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op zodat we u kunnen helpen bij het oplossen van eventuele problemen. Schrijf ons alstublieft op:

Stichting Breadline Africa, Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort

Of neem contact met ons op via [email protected]

Als u de frequentie of de aard van de fondsenwervings- en marketingcommunicatie die u ontvangt wilt regelen, kunt u contact opnemen via +33 204 57 01 of per e-mail op [email protected]


Toegankelijkheid 

Als u deze informatie in een ander formaat nodig heeft, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.